skip to Main Content
0850 532 87 47 musterihizmetleri@lcntercume.net 0531 228 19 00 - 0536 462 60 54


noter-yeminli-tercume-burosu

Lcn Tercüme
0850 532 87 47


yeminli tercüme

Kadromuz Kendi Alanlarında Uzman Yeminli Tercümanlardan Oluşmaktadır.


noter onayı

Türkiye Genelinde Yemin Tutanaklarımızın Bulunduğu Noterler Tarafından Tercüme Evraklarınız Noter Onayı Yaptırılmaktadır.


apostil

Türkiye Genelinde Kaymakamlık Valilik ve Konsolosluk Onayları Tarafımızdan Yaptırılmaktadır.

Çekçe Doğum Belgesi Yeminli Tercüme ve Çeviri Merkezi

 

Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Başvurusu

 

Nüfus kayıt örneği başvurusu ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

 

Nüfus kaydının sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneği için başvuru yapmaya yetkilidirler.

 

Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) de nüfus kayıtlarındaki kişisel bilgiler esas alınarak düzenlenen bir belge olduğu için, bu belge için yapılacak başvurularda da nüfus kayıt örneği başvurusundaki esaslar geçerlidir.

 

Geçerli T.C. kimlik belgenizle (Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya Pasaport) başvurabilirsiniz.

Başkası adına başvuru yapılacaksa temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı gereklidir.

18 yaşından küçük çocukların doğum kayıt örnekleri yalnızca anne veya babasına verilebilir.

 

Çifte vatandaşların Türkiye’de doğum yapmaları halinde yapmaları gereken işlemler nelerdir?

Çifte vatandaşlarımız Türkiye’de doğum yapmaları halinde bu doğumu ilgili nüfus müdürlüğüne bildirerek çocuklarını nüfusa tescil ettirebilirler. Çocuklarının aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olmasını talep eden çifte vatandaşlarımızın ise ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliğine başvurmaları gerekmektedir.

 

Yabancı uyruklu eşimden olan çocuğumu Türkiye’de hem Türk hem de eşimin yabancı pasaportuna kaydedebilir miyim?

Türkiye’de reşit olmayan çocuklara yapılan pasaport işlemlerinde anne ve babanın birlikte onayları istenmektedir.

Çocuğunuzun eşinizin pasaportuna kaydedilmesi konusunda ilgili ülke makamlarına başvurmanız gerekmektedir. 

 

Yabancı uyruklu eşimden olan çocuğuma nasıl Türk kimliği alabilirim?

 

Yurdışında bulunuyorsanız doğum bildirimi için çocuğun annesiyle beraber yaşamakta olduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir. 

Doğum bildirimi için gerekli belgeler şunlardır:

Doğum belgesi (Formül A)

Şahsınıza ait Nüfus cüzdanı, pasaport

Annenin kimliği, pasaportu

Annenin doğum belgesi (Formül A)

Annenin medeni durumunu gösterir belge (uluslararası ikamet ilmuhaberi)

Çocuğu nüfusunuza geçirmek için doğum tescili sırasında ayrıca babalık tanıma belgesi düzenletip imzalamanız gereklidir.

 

Yabancı uyruklu eşimden boşanmak ve çocuğun velayetini almak istiyorum. Türkiye’de çocuğuma Türk kimliği çıkartabilir miyim?

Boşanmanız tamamlandıktan ve çocuğunuzun velayetinin mahkeme tarafından size verildikten sonra, çocuğunuza ait her türlü işlemi yaptırabilir, nüfus cüzdanı yaptırabilirsiniz.

Resmi nikahsız yabancı uyruklu eşimden olan çocuğuma Türk kimliği çıkartabilir miyim?

 

Bu işlem için çocuğunuz yurtdışında doğmuşsa doğumdan itibaren 60 gün içinde bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna çocuğun annesiyle birlikte doğum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.

 

RANDEVU ALMAK İÇİN : https://www.konsolosluk.gov.tr/Appointment/Index/5013

 

Doğum Tescili Başvurusu (Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin)

 

Doğum tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4721 sayılı Medeni Kanunda yer verilmektedir….

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi kendisini nüfus kütüklerine yazdırmaya ve nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Ergin olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almaya veli, vasi veya kayyımları görevlidir.

Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde, daha önce uygulanan idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Yurt dışındaki doğum bildirimi işlemleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge veya raporun Dış Temsilciliğe verilmesi veya gönderilmesi ile yapılabilmektedir. Bu nedenle, anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir veya başvuru işlemi postayla da yapılabilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Doğum olayı, sözleşmeyi onaylamış bir ülkede gerçekleşmişse, vatandaşlarımızın tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, doğumun anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkede gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve doğum tescili için bildirimde bulunmak üzere, doğumun gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.

Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemektedir.

Anne-babadan birinin Türk, diğerinin sadece yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı eşin ülkesinin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun Ad ve Soyadların Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin XIV no’lu sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılır; tarafsa, yeni doğan çocuğun adında alfabemizde bulunmayan harflerin olması herhangi bir sorun teşkil etmez.

 

 Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar Hakkında

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Doğum sırasında evliliğin devam ediyor olmasıyla kastedilen, çocuğun doğduğu veya ana rahmine düşmüş olduğu sırada babanın ana ile evlilik ilişkisi içinde bulunmasıdır. Bu durumda çocuk lehine kocanın babalığı hakkında bir karine söz konusudur ki buna “babalık karinesi” denir. Bu nedenle, evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuklar (başka bir erkekten olsa dahi) evlilik birliği içinde doğmuş sayıldığından, kocanın nüfus kütüğüne kaydedilir.

Diğer yandan, kocanın “soybağının reddi” davası açma hakkı saklı olduğu gibi; ana ve çocuk, çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini talep edebilir

 

  1. Çocuğun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış uluslararası doğum belgesinin aslı

  2. Anne ve babanın T.C. nüfus cüzdanlarının ve varsa yabancı ülke kimliklerinin aslı ve fotokopileri,

  3. Uluslararası aile cüzdanı

Doğum tescili (Baba çocuğu tanımıyor. Çocuk annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydedilecek.)

 

Doğum tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4721 sayılı Medeni Kanunda yer verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi kendisini nüfus kütüklerine yazdırmaya ve nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Ergin olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almaya veli, vasi veya kayyımları görevlidir.

Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Dış Temsilciliklerimize yapmaları gerekmektedir. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde, daha önce uygulanan idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Yurt dışındaki doğum bildirimi işlemleri yabancı makamlardan alınmış resmi belge veya raporun Dış Temsilciliğe verilmesi veya gönderilmesi ile yapılabilmektedir. Bu nedenle, anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir veya başvuru işlemi postayla da yapılabilir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Doğum olayı, sözleşmeyi onaylamış bir ülkede gerçekleşmişse, vatandaşlarımızın tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, doğumun anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkede gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve doğum tescili için bildirimde bulunmak üzere, doğumun gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.

Alfabemizde bulunmayan w, q, x gibi harfleri içeren isimler Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca kabul edilmemektedir.

Anne-babadan birinin Türk, diğerinin sadece yabancı ülke vatandaşı olması durumunda, yabancı eşin ülkesinin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun Ad ve Soyadların Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin XIV no’lu sözleşmesine taraf olup olmadığına bakılır; tarafsa, yeni doğan çocuğun adında alfabemizde bulunmayan harflerin olması herhangi bir sorun teşkil etmez.

Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar Hakkında

Çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, anneyle evlilik, babalık tanıma veya mahkeme kararıyla kurulur.

Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.

* Evlilik birliği dışında doğan çocuğun babasının, Dış Temsilciliklerimize şahsen başvurarak, babalık tanıma senedi düzenletmek suretiyle çocuğu tanıması mümkündür Şayet baba tanımayı yerel yabancı makamlar önünde (mahkeme, belediye) yaptıysa, yerel makamlarca düzenlenen babalık tanıma senedi ve Türkçe tercümesi ile Dış Temsilciliklerimizde babalık tanıma yapılabilir.

Bekar anneden evlilik birliği dışında doğan çocuklar baba çocuğu tanımamış ise annenin aile kütüğüne, annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir.

Baba tanımadan bekar annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydı yapılan çocuk daha sonra resmi bir belgeyle baba tarafından tanınması halinde , baba soyadı ile babanın nüfus kütüğüne kaydedilir.

 

 Doğum işlemleri, harçları ve gerekli belgeler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

https://www.konsolosluk.gov.tr/Procedure/ShowProcedure/1

 

Doğum belgesi, doğum sonrasında hastane tarafından ebeveynlere verilen belgeye denir. Doğum belgesinde bebeğe ait bilgiler bulunmaktadır. Başka ülkede oturma izni alırken, yurt dışında evlenirken, çocuklarımıza vize alırken ve benzeri durumlarda doğum belgesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu durumlarda il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden doğum belgesi ücretsiz bir şekilde alınabilmektedir. Eğer yurt dışında bulunuyorsak büyükelçilik veya konsolosluklardan temin edilebilmektedir.

Lcn Tercüme profesyonel doğum belgesi tercüme ofisi olarak müşterilerimize Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Azerice,Arapça, Almanca, Rusça ve Moğolca gibi dillerde profesyonel doğum belgesi tercümesi hizmetini uzman doğum belgesi tercüman kadromuz ile vermekteyiz. Lcn Tercüme online doğum belgesi tercüme firması, atmıştan fazla dilde doğum kaydı tercümesi ile müşterilerine çözüm üretmektedir. Müşterilerimize doğum kağıdı çeviri hizmeti hakkında uzman doğum belgesi çeviri ekibimiz ile 0850 532 87 47 telefon numarasından 7 gün 24 saat canlı destek hattıyla hizmet vermekteyiz.

doğum belgesi tercüme 

 

Doğum Belgesi Çevirisi

Ofisimiz şirketlere her konuda yardımcı olduğu gibi doğum belgesi çevirilerinde de hizmet veriyor. Tercüme şirketimiz doğum belgesi tercümesi sonrası noter onay işlemleri ve apostil onaylarını sizler için tamamlıyor. Doğum Belgesi Tercüme Ücretleri Doğum belgesi belgesinin kaynak ve hedef dili Doğum belgesi evrakının karakter sayısı Doğum belgesi belgesinin müşteri tarafından istenen teslim süresi Doğum belgesi belgesi için yeminli veya resmi onay istenmesi vb. durumlara bakarak sizlere doğum belgesi tercüme ücretimizi iletiriz. Net bilgi için  0850 532 87 47 telefon numaramız ile  7/24 hizmetinizdeyiz.

Doğum Belgesi Tercüme Dillerimiz

  •  
ingilizce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
arapca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
cince-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
farsca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
japonca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
yunanca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
bosnakca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
bulgarca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
rusca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
fransızca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
rumca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
osmanlıca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
ozbekce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
macarca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
katalanca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
kazakca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
kırgızca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
italyanca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
izlandaca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
ispanyolca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
isvecce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
ibranice-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
hollandaca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
hırvatca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
hintce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
hakasca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
galce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
flemenkce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
fince-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
filipince-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
estonca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
ermenice-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
endonezce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
danca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
cekce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
azerice-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
korece-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
malayca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
mogolca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
moldovca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
normanca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
norvecce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
portekizce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
romence-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
tacikce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
turkmence-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
ukraynaca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
venedikce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
vietnamca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
lehce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
arnavutca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
latince-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
gurcuce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
turkce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
kurtce-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
uygurca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
lazca-dogum-belgesi-yeminli-tercume-ve-ceviri-merkezi
Back To Top
×Close search
Ara
error: LCN TERCÜME LTD
Open chat
1
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz
Tercüme İşlemlerim İçin Süre ve Fiyat Bilgisi Alabilirmiyim.